Międzynarodowe Forum Koprodukcyjne Regiofund

W Katowicach w dniach 04-07.10.2017r. odbyło się Międzynarodowe Forum Koprodukcyjne branży filmowej. W ramach Forum Regiofund odbywały się pokazy, warsztaty, konferencje dla filmowców z całego świata. W ostatnim dniu forum została zorganizowana przez firmę Silesia Events wycieczka do nieczynnej już Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, gdzie oglądano poindustrialne plenery i zwiedzono wielki piec, w którym jeszcze w latach 90-tych wytapiano stal. Później zwiedzone zostało Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej, gdzie na uczestników wycieczki czekał wspaniały poczęstunek, a z powodu dość chłodnej aury również grzane wino. Całą tą elitę światowych producentów filmowych przewożono naszym najlepszym powojennym towarem eksportowym jakim był JELCZ 043 DAL. W naszym ogórku chyba pierwszy raz można było usłyszeć oprócz silnika tak wiele języków świata. Dziękujemy firmie Silesia Events za zaproszenie i możliwość zwiedzania wraz z grupą filmowców i oczywiście polecamy się na przyszłość.