PODZIĘKOWANIA!

Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli i pomagają nadal przywracać świetność naszego Ogórka.
Szczególne podziękowania należą się niżej wymienionym (w kolejności alfabetycznej) osobom:
Paweł Adamus, Bielsko-Biała
Paweł Balwierz, Czechowice-Dziedzice
Zbigniew Biernat, Bielsko-Biała
Roman Bużek, Międzyrzecze Górne
Jerzy Greń, Bielsko-Biała
Stanisław Guzik, Smrek-Stolarstwo
Barbara Harmata, Bielsko-Biała
Mirosław Harmata, Bielsko-Biała
Piotr Jurdyga, Bielsko-Biała
Michał Konop, Bielsko-Biała
Mirosław Krywult, Bielsko-Biała
Adam Lubczyński, Bielsko-Biała
Rafał Lubiński, Bielsko-Biała
Arkadiusz Łukasik, motoryzacja-prl.pl
Wojciech Łukasik, motoryzacja-prl.pl
Wojciech Łuszczkiewicz, Auto-Pomoc
Piotr Łysańczuk, Truck-Tychy
Grzegorz Macura, Bielsko-Biała
Adam Maroszek, Usługi Blacharskie
Jerzy Maroszek, Usługi Blacharskie
Henryk Mierzwa, Czechowice-Dziedzice
Przemysław Mierzwa, Czechowice-Dziedzice
Dariusz Miły, Kozy
Marcin Mleczko, Zasole Bielańskie
Jerzy Mołdysz, Żywiec
Rafał Mołek, Bielsko-Biała
Paweł Olszowski, Kęty
Leszek Peczyński, Warszawa
Robert Ponikiewski, Bielsko-Biała
Łukasz Procner, Bielsko-Biała
Mariusz Pysz, Auto-Pomoc
Roman Rzepecki, Bielsko-Biała
Krzysztof Zielina, Marklowice
a także całym załogom następujących firm:
Auto-Moto-Art, Bielsko-Biała
Auto-Pomoc, Bielsko-Biała
Butrakop, Bielsko-Biała
PKS w Bielsku-Białej SA

 


27. 01. 2014 r. odszedł od nas Jerzy Maroszek. Długoletni pracownik PKS-u. Nieocenionej klasy spawacz, blacharz, mechanik, który służył swoją ogromną wiedzą i umiejętnościami przy odbudowie naszego ogórka.

Mamy nadzieję, że „Dziadek” dalej, tam gdzieś z góry, będzie nam pomagał przy remoncie.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.